Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: «Τι να τους κάνεις τους ψυχιάτρους και τους ψυχαναλυτάς και τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά»


Ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καθώς καί ἡ ἐνασχόληση μέ τήν τέχνη, τόν κῆπο κ.λ.π. διώχνει τήν ἀκηδία-κατάθλιψη.
Τήν μελέτη τῶν θείων λογίων καθώς καί τήν ἐνασχόληση μέ τόν κῆπο, τά λουλούδια, τήν τέχνη κ.λ.π. ὡς θεραπευτικά μέσα γιά τήν κατάθλιψη συνιστοῦσε καί ὁ Γέροντας Πορφύριος.
«Ἔπειτα ἕνα ἄλλο πράγμα πού ἤθελα νά σᾶς πῶ» ἔλεγε (συμπληρωματικά μέ τά ὅσα ἔλεγε γιά τόν Θεῖο Ἔρωτα πού τόν θεωροῦσε ὡς τό κύριο φάρμακο γιά τήν κατάθλιψη) «εἶναι ἡ ἐργασία, εἶναι τό ἐνδιαφέρον γιά τή ζωή. Ἡ τέχνη, ὁ κῆπος, τά λουλούδια, πολύ σπουδαῖα πράγματα. Ἡ μελέτη στήν Ἁγία γραφή, τά ἐνδιαφέροντα στή Θρησκεία, στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ... Τί νά τούς κάνεις τούς ψυχιάτρους καί τούς ψυχαναλυτάς καί τά ψυχοφάρμακα καί τά ναρκωτικά»90. 
Δέν χρειάζονται οἱ ψυχίατροι καί τά φάρμακα παρά μόνο ἐάν ἔχει βλαφθεῖ τό νευρικό σύστημα τοῦ ἀνθρώπου, λόγῳ τῆς βαριᾶς ψυχικῆς νόσου.
Σέ πρώτη φάση γιά νά «βγεῖ» κάποιος ἀπό τήν κατάθλιψη, βοηθοῦν ἡ ἐνθουσιαστική ἐργασία καθώς καί ἡ ἐνασχόληση μέ κάτι, πού θά κινήσει τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀνθρώπου , μέ κάτι πού θά κινητοποιήσει τό σῶμα του. Τέτοια μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἐνασχόληση μέ τόν κῆπο, τά λουλούδια, ἤ μέ τήν τέχνη κ.λ.π. Ἡ χαρούμενη «ἔξοδος» τοῦ σώματος ἀπό τήν καταθλιπτική ἀπραξία καί ἡ κόπωση πού αὐτό συνεπάγεται τό ταπεινώνει. Ἡ ταπείνωση τοῦ σώματος βοηθεῖ ὥστε καί τήν ψυχή νά ταπεινωθεῖ καί νά κινηθεῖ πρός τόν Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου