Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης: «Προσπάθησε με κάθε τρόπο να ευαρεστείς στον Ουράνιο Πατέρα με τη ζωή σου»


Προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά εὐαρεστεῖς στόν Οὐράνιο Πατέρα μέ τή ζωή σου. Κι αὐτό θά φανεῖ μέ τήν ταπείνωσή σου, τήν πραότητα, τήν εὐγένεια, τήν ὑπακοή, τήν ἐγκράτεια, τή δικαιοκρισία, τή φιλειρηνική 

διάθεση, τήν ὑπομονή, τήν εὐσπλαχνία, τήν εἰλικρινή φιλία πρός τούς ἀνθρώπους, τήν καλοσύνη πρός ὅλους, τήν καρδιακή φιλοξενία, τήν ἐλεημοσύνη, τήν ἀκρίβεια στίς συναλλαγές, τήν ἁπλότητα τῆς καρδιᾶς καί τήν ἁγνότητα τῶν λογισμῶν σου.

Δίδαξέ μας, Κύριε! Δυνάμωσέ μας ὥστε νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημά Σου. Ἐσύ εἶσαι ὁ Πατέρας μας καί μεῖς εἴμαστε παιδιά Σου, «ἔν Χριστῷ Ἰησοῦ τῶ Κυρίῳ μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου