Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης - Κάμε ἀκόμη ὀλίγην προσπάθειαν


Εις τον καιρόν του πειρασμού της ακηδείας, που ατονούν ο νους, η γλώσσα, τα δάκτυλα εις το κομποσχοίνι, παρακαλώ την αγάπην σου, μη παραιτηθής.

Κάμε ακόμη ολίγην προσπάθειαν να ίδη την προαίρεσίν σου ο Θεός να σε ενδυναμώση.Κάτι θέλει ακόμη από σε ο Θεός και αφήνει την ώραν αυτήν του πειρασμού να το συνεισφέρης, διότι γνωρίζει, και συ γνωρίζεις, ότι ημπορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου